HemEntreprenadPumptjänstMaskinutvecklingLegotillverkningLänkarKontakt


Maskinutveckling


GM Teknik AB genomför utvecklingsuppdrag från idé till färdig produkt.
Vi vänder oss främst till byggbranschen.
Våran specialitet är utrustning och hjälpmedel till spackel & betong.
Så långt som det är möjlig använder vi standardkomponenter, men konstruerar och tillverkar speciallösningar vid behov, t.ex. den patenterade fallformstekniken.
GM Teknik AB kan också ombesörja tillverkning av färdiga produkter.

 

Några av våra utvecklingsprojekt :

  • Primerpump.
  • Fallform.
  • Avvägningssystem.
  • Pumpsläpet till 
  • Blandare för EPS betong.
  • m.m.